بلاگ

سیستم سازی راهی برای توسعه

سیستم سازی چیست؟ یکی از رویا های هرصاحب کسب و کارموفق و کار آفرینی این است که کسب و کارشان … ادامه مطلب

قیف فروش مدل ساده تحلیل فروش

قیف فروش ویژگی یک کسب وکار موفق یا یک استارت آپ موثر این است که همه اجزاء آن قابل اندازه … ادامه مطلب

ساختار هزینه ها قلب فعالیت تولید

ساختار هزینه ها   “ساختار هزینه ها ” قلب مدیریت هزینه های شماست . نتیجه موثر توجه به این بخش … ادامه مطلب

شرکاء کلیدی – چالاک سازی کسب و کار

شرکای کلیدی فارغ از “بوم کسب و کار” شرکاء کلیدی مهمترین بخشی هستند که کسب و کار ما را چابک … ادامه مطلب

منابع کلیدی – راه کار مدیریت منابع

منابع کلیدی در باره این بلوک از “بوم کسب و کار “ باید به این نکته اشاره کرد که اول … ادامه مطلب

فعالیت های کلیدی

فعالیت های کلیدی این بلوک از ” بوم کسب و کار “ شامل تمامی فعالیت هایی می شود که ما … ادامه مطلب

جریان های درآمد

جریان های درآمد جریان درآمد قسمتی از کار شماست که بقا و سودآوری شما البته بعد از کسر هزینه ها … ادامه مطلب

چهار چوب تعامل با مشتریان

چهار چوب تعامل با مشتریان در این باب باید گفت اینجا ست که ، تمامی هنری که دارید را ، … ادامه مطلب

کانال ارتباط با مشتریان یا کامیون کسب و کار

کانال ارتباط با مشتریان یا کامیون کسب و کار این بخش از “ بوم کسب و کار ” به بحث … ادامه مطلب

بوم مدل کسب و کار – برتری شما

“بوم کسب و کار”   برای رونق و موفقیت در کسب و کار لازم است آن را مثل یک پروژه … ادامه مطلب